20. septembra vakarā radošajā kvartālā “Provodņiks” notika dzejas lasījumi un koncerts.  Uzstājās jaunā dzejniece un prozaiķe Loreta Kalniņa, dzejnieks un atdzejotājs Toms Treibergs, dzejniece un atdzejotāja Emija Grigorjeva un jaunais dzejnieks Ansis Šenne. Savukārt mūziķe Anna Sēruma izpildīja kompozīcijas ar Jāņa Rokpeļņa dzeju akustiskā roka skanējumā.