19.novembrī radošajā kvartālā Provodņiks norisinājās biedrības Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs organizētas starptautiskās sacensības skeitbordā “ISOLATOR MADNESS: SKATE&AFTERMATH”. Priecājamies atbalstīt biedrības iniciatīvu šāda pasākuma organizēšanai un aktīvā dzīvesveida veicināšanai.
Sadarbībā ar radošo kvartālu Provodņiks, biedrība Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs kvartālā attīsta skeitbordistu kolektīva centru, kurā turpinās organizēt sacensības skeitbordā. Biedrības mērķis ir atkāpties no ikdienas skarbās realitātes, palīdzēt attīstīt skeitbordu Latvijā, kā arī popularizēt Provodņika kvartālu kā vietu radošu projektu realizēšanai.